Domovní kotelny


S komplexní službou odpojení od CZT a s nadstandardními zárukami, včetně projektu, stavebního povolení,  odpojení od CZT, realizace, revize, nákupu energií a i provozování úsporné kotelny, případně zajistíme i financování.

Nebo máte plynovou kotelnu? Nebo jste přemýšleli o rekonstrukci plynové kotelny?V současné době je výhodné stávající plynové kotelny doplnit o tepelná čerpadla propojená s fotovoltaickou elektrárnou (FVE).
K tomu lze získat dodataci až 50% nákladů.
Pokud máte zájem o efektivní kombinované řešení, které je a pravděpodobně bude i řešením do budoucna, vyplňte krátký dotazník a my Vám navrhneme řešení, jak být připraven pro další roky na vytápění a výrobu teplé vody.


V roce 2019 proběhlo zdražení některých tepláren díky vysoké ceně a nedostatku tzv."emisních povolenek" na burze. Zdražení i o 15%! Vlastní kotelna je tedy výhodnější než kdy předtím a ušetří Vám náklady na vytápění a přípravu teplé vody!
Zpráva: 2.10.2019

Jsme partnerem

logo Rádce pro SVJ

Kotelnu Vám postavíme " z našeho" a navíc kotelna může být celá Vaše už za 6 let provozu. Zeptejte se nás na možnosti.


Nové domovní kotelny - dle technologie

Každý bytový dům má své konkrétní technické vstupní parametry a energetické požadavky. Zároveň obyvatelé v bytovém domě, SVJ mají i své nároky a představy nové úsporné kotelny. Domovní kotelna je tak individuálním projektem a realizací. O nové úsporné kotelně se vyplatí přemýšlet již při ceně dodávky tepla od teplárny začínající na 480-500 Kč za GJ a více.

Nedodáváme kotle, ale nejvyšší úsporu

Konkrétní domovní kotelnu stavíme jako originál a samostatné technické řešení s cílem dosáhnout co nejvyšší úsporu pro bytový dům. Druh zvolené technologie tedy záleží na vstupních parametrech a proto nová domovní kotelna nebo modernizovaná kotelna může být sestavena z plynových kondenzačních kotlů nebo tepelných čerpadel nebo i z elektrokotlů. Volbu technologie ovlivňuje úspora, nejsme dodavatel kotlů, ale nejvyšších možných úspor pro Váš bytový dům.

Pomůžeme Vám snížit cenu jednotky tepla za 1 GJ na co nejnižší možnou mez. Zároveň Vám snížíme i spotřebu tepla v podobě vyregulování otopné soustavy. Potom lze mluvit o skutečných energetických úsporách v bytovém domě.

Kvalitní projekt Vám zaručí efektivní provoz úsporné kotelny

Zpracujeme Vám projekt pro výstavbu kotelny a vybavíme Vás materiály a informacemi pro přípravu výběru dodavatelů a upozorníme Vás na úskalí, která Vám mohou "utéct". více

Pomůžeme Vám s projektem na výstavbu kotelny a s podklady pro výběrové řízení.

domovni-kotelny-solarni-ohrev

zdroj: www.buderus.com

Domovní kotelna s tepelným čerpadlem nebo se solárním ohřevem

Tepelná čerpadla jsou zajímavou alternativnou pro návrh nové domovní kotelny do bytových domů. Při návrhu je potřeba počítat s technickými faktory tohoto zdroje. Důležité je počítatá s tím, že je nutné dopravovat "chladivo" potrubím a zároveň i s tím, že domovní kotelna s tepelnými čerpadly maá svá technická omezení spočívající především ve výstupní teplotě média (kolem 60 °C), kterou je schopná dosáhnout a která klesá se snižující se venkovní teplotou.

Úsporné domovní kotelny s tepelnými čerpadlem potřebují tzv. bivalentní zdroj tepla, který bude plnit zástupní funkci při nízké venkovní teplotě, která je nižší než provozní teplota čerpadla. Jako doplňkový zdroj se používá buď elektrokotel nebo plynový kotel.

domovní kotelny - kondenzační plynový kotel

zdroj: www.buderus.com

Domovní kotelna s plynovým kondenzačním kotlem

V domovních kotelnách se v minulosti používali atmosférické plynové kotle, které nevyužívaly teplo obsažené ve spalinách (teplota spalin v cca 200°C-300°C), a i tak se jednalo o cenově zajímavý typ kotelny.

Dnes osazované kondenzační kotle poskytují kromě komfortu obsluhy právě i vyšší účinnost až 111% (po odečtení ztrát 109%), která je dána využitím tepla obsaženého ve spalinách. Dosahuje se tak nižší teploty spalin (do 100°C) a vyšší účinnosti kotle. Kondenzační plynový kotel má svoji nejvyšší účinnost v pásmu optimální kondenzace, proto je vhodné kondenzační kotle řadit do kaskády pro maximální využítí jejich účinnosti. Výsledkem bude, že pro výrobu stejného množství tepla potřebného pro vytápění a ohřev teplé vody spotřebujete menší množství plynu.

Výkonový rozsah kondenzačního kotle je 15-100% a  normovaný stupeň využití až 99,5 % (Hs) / 110,5 % (Hi).

zdroj: www.buderus.com

Domovní kotelna s elektrokotlem

Může se zdát, že domovní kotelna s elektrokotlem je z pohledu provozních nákladů drahou variantou. Pro malé bytové domy se jedná o drahý zdroj tepla. Avšak pro velké bytové domy je to přesně naopak.

Díky velikosti bytového domu je potřeba mít vysoký výkon elektrokotlů a tím i vysokou spotřebu elektrické energie. Právě díky této skutečnosti je cena elektrické energie pro domovní kotelnu nízká a prakticky velmi podobná ceně, kterou mají výrobní průmyslové závody.

Pro větší bytové domy s počtěm bytů cca 150 a více se jedná o vhodnou alternativu domovní kotelny.

Modernizace kotelny - stávající plynové kotelny

Máte vlastní plynovou domovní kotelnu 10 nebo více let? Nejpíše tedy máte atmosférické kotle. V případě modernizace kotelny  výměníme staré atmosférické kotle za plynové kondenzační kotle a získáme pro Vás nezanedbatelnou úsporu jen tím, že využijete odpadní teplo obsažené ve spalinách. Jednoduše Vám snížíme náklady na výrobu 1 GJ.

V praxi setkáváme s tím, že i když se změnily energetické poměry v bytovém domě vlivem zateplení obálky budovy, výměnou za plastová okna, zateplením střechy atd., tak otopná soustava bývá nedotčena. Proto další úspory nacházíme v regulaci a vyvážení otopné soustavy. Tímto krokem snížíme množství potřebného tepla v bytovém domě na vytápění a výrobu teplé vody.


Při modernizaci domovní kotelny provedeme:

 • výměnu starých kotlů za moderní kondenzační plynové kotle
 • regulaci a vyvážení otopné soustavy
 • kotelnu můžeme pro Vás provozovat

Výsledkem bude úspora v rozmezí cca 25% až 35%.

Na modernizaci kotelny nepotřebujete stavební povolení

Žádná legislativní překážka Vám nestojí v cestě, protože se nejedná o změnu tepelného zdroje nebo paliva. Realizace díla je tedy složená z času potřebného na projektovou část a realizační část. 

Vy musíte zařídit jen zápis ze schůze, který bude potřeba k zahájení prací. S tímto Vám rádi pomůžeme.

Výhody kondenzačního plynového kotle

 • Vysoká účinnost předání tepla ve spalovacím procesu, která dosahuje hodnoty 98% 
 • V kondenzačním režimu kondenzační kotel dosahuje účinnosti až 108-111% (rozdíl oproti starým: u konvenčních atmosférických kotlů je účinnost  83-93%  a u turbokotlů až 98%).
 • Důvodem vysoké účinosti je fakt, že teplo vzniklé při kondenzaci vodních par vzniklých spalováním plynu, je v kouřové cestě ze spalin odejmuto výměníkem předáno zpět do topné vody.

Návratnost modernizace domovní kotelny

 • Návratnost se pohybuje v rozmezí 4 až 6 let. 

Jaké jsou záruky na modernizaci domovní  kotelny?


Úsporná kotelna na klíč - služby od A do Z

Projektant naprojektuje dílo, pak si uděláte výběrové řízení, vyhraje nejlevnější nebo „osvědčená“ firma z města či okolí, revizní technik bude servisovat, a provozovat bude místní „topič“. Dodávku plynu Vám zajistit pán, který měl tu nejlepší nabídku. Otázka zní, kdo je odpovědný, že paní Nováková nemá teplou vodu? A pan Omáčka má pořád problém s teplem? A že projektované úspory vlastně ani nejsou dosažené? 

A na jakou odpovědnou osobu pošlete reklamaci? ...Budete to projektant -autorizovaný stavební inženýr? Nebo Autorizovaný servisní technik? Nebo montážní firma? Nebo  Revizní technik? Nebo ten kdo provozuje Vaši kotelnu?...  A přitom stačí mít vše komplexně a smluvně zajištěné.

KOMPLEXNÍ služba je nejlepší obrana před „přehazováním“ odpovědnosti kdo udělal chybu jako horký brambor. Rozdělením na dílčí dodavatele vytváříte „horký brambor“ odpovědnosti


Komplexní služby na klíč mají proto velkou výhodu

Počínaje studií pro záměr výstavby domovní kotelny, která Vám ukáže pesimistickým okem, že úspory budou. Ve výsledku z praxe, jsou vždy vyšší, viz list Dosažené výsledky.

Projektant (autorizovaný stavební technik) projektuje tak, aby technická zpráva splňovala nejen technické řešení, ale i po legistavní stránce vše, aby se zbytečně dokumentace nevracela a vyhovovala dalším právním předpisům. Poté montážnící montují s kvalitou pro zachování nadstandardních záruk.

Montér a obsluha domovní kotelny dělá vše pro to, aby autorizovaný servisní technik uznal jakoukoliv reklamaci či závadu, pokud nastane. Navív vše odpovídat normám a předpisům, aby revizní technik mohl vydat revizní správu.

To platí poté i pro provozování domovní kotelny. Navíc, aby byla studie naplněna ve smyslu úspory, musí se nakoupit plyn za co možná nejnižší cenu. Protože Vám zajistíme nákup plynu na burze, tento krok Vám významně pomůže. A provozováním kotelny a monitorováním Vám potvrzujeme, že náš cíl je Vám stále poskytovat po dobu životnosti kotelny úsporu, která bude zohledňovat nákupní cenu plynu. 

Co obsahuje služba na klíč pro výstavbu domovní kotelny?

 • Studii úspor pro záměr výstavby kotelny
 • Pomoc s přípravou zápisu ze schůze
 • Financování
 • Projektová dokumentace
 • Vyřízení stavebního povolení
 • Realizace úsporné kotelny
 • Revize a kolaudace
 • Monitoring provozu
 • Autorizovaný servis
 • Nákup plynu
 • Ekonomické vyhodnocení
 • Provozování úsporné kotelny

Zároveň Vám nabízíme i pomoc při porovnání jednotlivých nabídek a případně i s podklady pro výběrové řízení, kdy je potřeba mít pro Váš „klid“ zahrnuté i body, které jsou podstatné pro zamýšlený záměr.


Naše výhody pro Vás - konkurenční výhody

 • Zařídíme pro Vás skutečnou KOMPLEXNÍ službu „na klíč“ od studie úspor až po provozování a s nadstandardní záruku! více o záruce
 • Tam kde ostatní díky papírové byrokracii končí a hoří, tam my pokračujeme v boji s byrokracií dál až k cíli. Výsledky mluví jasně.

Naši právní speciálisté řeší stavební povolení za Vás s úřady.

Naši právní speciálisté řeší stavební povolení za Vás s úřady.
Jako příklad uvedeme řízení pro získání stavebního povolení s odpojením od CZT. Pokud bude trvat proces 3 měsíce nebo 12 měsíců, z Vás vytahovat peníze nebudeme. Všechny náklady s vyřízením hradíme my. Náš tým je připraven zdolávat překažky u kterých jiní končí a s co nekratším možným termínem. Bohužel odvolání má svá zákonná pravidla, a tak v těchto případech může být i 12-ti měsíční čekání na získání povolení.

Každý měsíc se počítá, proto neváhejte a stavební povolení neodkládejte.

Výhoda pro Vás - „Neděláme kotelny“, ale nejvyšší úsporu

 • Úsporu Vám GARANTUJEME, pokud pro Vás dílo KOMPLEXNĚ provedeme.
 • Úsporu, kterou uvidíte ve studii Vám sami po roce ukážeme.
 • Úspory , které prezentujeme jsou z dosažených realných výsledků v bytových domech, viz list Dosažené výsledky

Pozn.: Úsporu budeme předkládat na základě aktuální ceny plynu, kterou dopředu nakupujeme na 1-2 roky. 

Navíc vám pomůžeme s přípravou zápisu, aby vše proběhlo hladce. Zároveň Vám nabízíme i pomoc při porovnání jednotlivých nabídek a případně i s podklady pro výběrové řízení, kdy je potřeba mít pro Váš „klid“zahrnuté i body, které jsou podstatné pro zamýšlený záměr.

A ještě Vám budeme každý rok zajišťovat nejlepší cenu plynu formou aukcí na burze.


Nadstandardní záruka na domovní kotelnu

Vše související s výstavbou nové domovní kotelny je za pevně stanovených a konečných podmínek bez navýšení nákladů.

Používáme kvalitní a technologicky vyspělé komponenty a proto Vám umíme poskytnout:

 • nadstandardní záruku po dobu 5 a 10 let  na domovní kotelnu při použití kvalitních značkových kotlů.

V případě, že domovní kotelnu pro Vás provozujeme poskytujeme

 • vyjimečnou záruku i po dobu provozování domovní kotelny!

 Objednání studie úspor

Zpracujeme pro Váš dům studii úspor pro záměr výstavby nové domovní kotelny nebo rekonstrukce stávající domovní kotelny.

 • Studie úspor Vám srozumitleně, jednoduše a komplexně zahrne vše potřebné pro jasný přehled.
 • Energetický audit stojí desetitisíce korun a stejně neporovná různé technologické možnosti. Studie úspor (energetická studie) je dostupná všem a ukáže Vám jednoduchou formou úsporu, která na Vás čeká.
 • Pomůžeme Vám zjistit, jak a kolik byste mohli ušetřit za dodávku tepla a výrobu teplé vody, prostě za ty nejdražší položky.  Je to jednoduché, vyplňte, prosím, poptávkový formulář níže a my Vám zajistíme studii úspor (energetickou studii) a možnosti s Vámi probereme.

Budete srovnávat nabídku s konkurenční? Doporučujeme, abyste si vyžádali vždy veškeré náklady, které souvisí s provozem domovní kotelny. Sami uvidíte, na co se mnohdy jakoby “ omylem“ zapomíná.

Chcete znát konečnou cenu kotelny? Po návštěvě projektanta Vám ji předložíme. Nebo Vám zpracujeme studii proveditelnosti záměru odpojení od CZT a výstavby vlastní kotelny.


 Objednání KONEČNÉ CENY a STUDIE PROVEDITELNOSTI s prohlídkou projektanta TZB

Na základě požadavku od výborů SVJ máme pro Vás nové služby:

 • A. Návštěvu projektanta a zpracování konečné ceny
 • B. Studii proveditelnosti pro záměr výstavby nové kotelny

A. Zpracování KONEČNÉ CENY pro výstavbu kotelny s PROHLÍDKOU PROJEKTANTA TZB

Placená služba zahrnuje:

 • Prohlídku bytového domu projektantem TZB za účelem stanovení konečné nabídkové ceny a studie úspor.
 • Zjištění specifik, která by mohla ovlivnit náklady spojené s výstavbou kotelny.
 • Zaměření místa a dispozice pro případné zpracování projektu.
 • Stanovená cena výstavby nové kotelny bude cena konečná a garantovaná.

Základní cena služby je 29.990 Kč s DPH.

Akční cena služby: v ceně 14.900 Kč, tedy 18.029 Kč s DPH.V případě realizace díla bude cena odečtena od celkové ceny díla.

Uvedené služby jsou pro všechny, kteří jsou rozhodnuti mít "levné teplo" a šetřit ročně statisíce korun. Smyslem těchto služeb je zabránit zbytečným výdajům a zjistit, zda kotelna je legislativně realizovatelná.

B. STUDIE PROVEDITELNOSTI s právním, stavebním, projekčním a ekonomickým posouzením

Placená služba zahrnuje:

 • Prohlídku bytového domu projektantem TZB za účelem stanovení konečné nabídkové ceny a studie úspor.
 • Zjištění specifik, která by mohla ovlivnit náklady spojené s výstavbou kotelny.
 • Zaměření místa a dispozice pro případné zpracování projektu.
 • Stanovená cena výstavby nové kotelny bude cena konečná a garantovaná.
 • Technické posouzení: odpojení CZT, komín, napojení plynu, umístění a vedení solárního systému, návrh řešení.
 • Právní posouzení: stavební úřad, odbor životního prostředí, provozovatelů technologických sítí a města.
 • Pomoc při schválení záměru: Návrh zápisu ze schůze pro účely odpojení od CZT a pro stavební povolení.
 • Výsledkem je odborné posouzení proveditelnosti s ohledem na místní požadavky pro úspěšné vybudování kotelny.

Základní cena služby je 49.990 Kč s DPH.

Akční cena služby: v ceně 29.980 Kč, tedy 36.276 Kč s DPH. V případě realizace díla bude cena odečtena od celkové ceny díla.


Poradna - odpovědi na časté otázky

Stavební řízení pro získání stavebního povolení s odpojením od CZT. Pokud bude trvat proces 3 měsíce nebo 12 měsíců, z Vás vytahovat peníze nebudeme. Všechny náklady s vyřízením hradíme my. Náš tým je připraven zdolávat překažky u kterých jiní končí a s co nekratším možným termínem. Bohužel odvolání má svá zákonná pravidla, a tak v těchto případech může být i 12-ti měsíční čekání na získání povolení.

Každý měsíc se počítá, proto neváhejte a stavební povolení neodkládejte.

Nadřazená regulace není regulace od výrobce kotlů, ale vlastní vyvinutá „nadřazená“ regulace, která je nad regulací výrobce. Nadřazená regulace používá pro analýzu a vyhodnocení čidla teploty, průtoku, tllaku a slouží pro dosažení efektivního provozu a komfortu a především pro ještě vyšší úsporu.

Délka záruky. Používáme kvalitní a technologicky vyspělé komponenty a proto Vám umíme poskytnout:

 • nadstandardní záruku po dobu 5 a 10 let  na domovní kotelnu při použití kvalitních značkových kotlů.
 • vyjimečnou záruku i po dobu provozování domovní kotelny!

Předložená úspora je úsporou prokázanou již na realizovaných kotelnách! Důležité je poznamenat, že předložená úspora ve studii je pro zákazníky velmi důležitým parametrem, a proto je nezbytné vědět, jak se k ní došlo. V našem předloženém řešení je vždy uvedená úspora, která je změřená na podobných již realizovaných zakázkách. Tzn. že v minulosti jsme předložili zákazníkům studii úspor, která obsahovala výši "úspory". Tato úspora byla po realizaci zákazníkům prokázána a naměřena! Proto je velmi důležité hodnotit řešení i podle úspory, která byla na předchozích realizací dosažena. 

Navíc, aby předložená úspora byla úsporou reálnou je nutné vědět skutečně všechny náklady a vstupy. V našem navrženém řešení je vždy uvidíte jasně vyčíslené.

Autorizovaný servisní technik je člověk, který domovní kotelnu spouští/uvádí do provozu. Servisuje kotle, aby na ně byla uznatelná záruka. Je to certifikovaný člověk proškolený výrobce kotlů na tuto činnost. Musí mít osvědčení a oprávnění od TIČR (technická inspekce ČR) na plyn a elektřinu min. § 6. Už jen tyto sloučené odbornosti eliminují 80% lidí, kteří to běžně dělají a jen to takzvaně na někoho píšou.

Modernizace kotelen je bez stavebního povolení! Žádná legislativní překážka Vám nestojí v cestě, protože se nejedná o změnu tepelného zdroje nebo paliva. Realizace díla je tedy složená z času potřebného na projektovou část a realizační část. Vy musíte zařídit jen zápis ze schůze, který bude potřeba k zahájení prací. S tímto Vám rádi pomůžeme.

Revizní technik je uznávaná autorita, která má od TIČR osvědčení a oprávnění na výkon revizní prohlídky. Je prakticky odborným garantem za bezpečný provoz. Na plynových kotelnách se dělá revize na plyn, elektřina, spalinové cesty/komín. U kotelen se dělají roční odborné prohlídky, které řeší všechny revize včetně tlaku atd.

Autorizovaný stavební technik nebo inženýr = projektant. Uznávaná autorita v oblasti vyhotovení projektové dokumentace na domovní kotelnu.

Energetický audit stojí desetitisíce korun a bohužel neporovná různé technologické možnosti. Studie úspor (energetická studie) je dostupná všem a ukáže Vám jednoduchou formou cíl pro nejvyšší možnou úsporu.

Bezpečnost kotelen je členěna do několika stupňů:

 • Aktivní prvky - kouřová čidla, požární čídla, snímače teploty, čidla CO2, čidla úniku plynu
 • Pasivní prvky, technoclogické - pojistné uzavírací ventily,  zpětné klapky, sondy
 • Vnitřní prvky systémové - řídící systém s regulací zasáhne v případě překročení mezních hodnot teploty, plynu, průtoku, spalin, atd.
 • Nadřazený online systém pro vzdálený dohled kotelny a řízení kotelny

Jak legálně snížit poplatky do fondu oprav o DESÍTKY procent aneb jak bytový dům získá až STOVKY TISÍC ročně ZADARMO? 

A přesně toho lze snadno docílit a přitom Vás to nemusí stát ani korunu. Všichni majitelé bytů v bytových domech a členové výboru SVJ ví, že nejdražší položkou, kterou platí, je „teplo“ a „teplá voda“. A přitom se s tím mnohdy nic nedělá nebo se hledají domněnky na už přežitém strašení od tepláren nebo úřadů. Náš tým úspěšně prochází těmito překážkami i tam, kde se to doteď nedařilo.

Parametry bytového domu a počáteční stav:

 • Počet bytů 147, dům o 8 podlaží, provedené zateplení
 • Spotřeba tepla na topení: 1201 GJ
 • Spotřeba tepla na ohřev teplé vody: 1364 GJ
 • Spotřeba tepla celkem: 2565 GJ

 

Počáteční stav: 
Dodavatel tepla CZT. Majitelé bytů platí každý měsíc zálohy na dodávku tepla a výrobu teplé vody. Na těchto zálohách se nakupí částka 1.674.945 Kč ročně. Spotřeba domu je 2565 GJ/rok.


Výsledky jsou alarmující! Ani korunu neinvestovali, a přitom každý rok jim přistane 681 042 Kč na účet SVJ!
Jak to udělali?

Návržený, nový stav

 V bytovém domě SVJ je tento nový zdroj vytápění:

 • Kaskáda plynových kondenzačních kotlů (4x 85kW).
 • Celková cena systému „na klíč“je 2.018.250 Kč s DPH 15%

(cíl: přinést úsporu) - spočítáme, naprojektujeme, vyběháme stavební povolení a postavíme a dále provozujeme Vaši novou kotelnu, prostě „na klíč“

Že na to nemáte? Ale máte, pojďmě se na to podívat. Představte si situaci, že peníze v částce 1 674 945 Kč, které vyberete od majitů bytů nedáte teplárně. Místo toho je rozdělíte každý rok na několik dílů třeba takto:

 • První díl 222 847 Kč použijete na splátku kotelny (splácení 10let).
 • Druhý díl v částce 643 380 Kč použijete na nákup plynu.
 • Třetí díl v částce 124 676 Kč použijete na ostatní náklady, tedy na “skutečně” všechny náklady, které souvisi s provozováním kotelny. Kolik nám zbylo?

Teď spočítáme kolik ročně ušetříte:

1 674 945 – 222 847 – 643 380 – 124 676 = 681 042 Kč

Závěr:

Návratnost:

S vlastní kotelnou dům ušetří –„nevyhodí“ celých 681 042 Kč ročně!

Návratnost je cca 4 roky!

Přitom kotelnu splácí, platí za dodávku plynu a zároveň platí za její provozování. Navíc v nákladech je počítáno i s tím, že se vytváří „polštář“ pro výměnu všech kotlů za 10let! A klidně můžete snížit měsíční příspěvek do FO.

POZOR, důležité – domovní kotelnu získáte i bez navýšení fondu oprav!

Jak vidíte, máte zajištěné teplo v bytech teče Vám teplá voda a přitom Vám stejně ještě zůstane na účte 681 042 Kč každý rok. A protože chytře využijete nasbírané peníze ze záloh, které použijete na financování nové domovní kotelny, tak nemusíte navyšovat výši fondu oprav.

Pravdou je, že jako dodavatel po Vás budeme chtít domovní kotelnu zaplatit. Řešení je snadné, domluvíme se s Vaší bankou, že budete mít odteď každý rok u Vás na účte o 681 042 Kč více, a tím Vám banka snadno půjčí právě bez navyšování fondu oprav.


POPTÁVKA

Chcete poptat novou domovní kotelnu, zpracovat projekt? Zadejte poptávku

Odesláním formuláře souhlasíte se smluvními podmínkami.

Souhlas (ANO - zaškrtnout / NE - nechat prázdné)

Kontakt

Máte otázky ohledně záměru výstavby nové domovní kotelny nebo zpracování projektu? Nebo kolem modernizace stávající domovní kotelny? Zavolejte nám, rádi Vám pomůžeme.

Nebo Vám zpracujeme studii úspor pro novou kotelnu nebo modernizaci, více o studii úspor

Lukáš Kloz

vedoucí projektu
773 669 073
obchod@maddeo.cz

Jsme partnerem

logo Rádce pro SVJ

1.Zpracujeme Vám projekt na výstavbu kotelny s podklady pro výběrové řízení

Zpracujeme Vám projekt pro výstavbu kotelny a vybavíme Vás materiály a informacemi pro přípravu výběru dodavatelů a upozorníme Vás na úskalí, která Vám mohou "utéct". více

2.Nejnižší cena plynu pro splnění předložených úspor před i po realizaci

U nové kotelny se náklad na dodávku plynu pohybuje na cca 2/3 celkových nákladů, proto je zásadní mít zajištěnou cenu plynu na skutečně nejnižší možné úrovni, to pro Vás umíme zařídit. Jen tak lze dosáhnout úspory, která je prezentovaná ve fázi nabídky! Proto chtějte od potenciálních dodavatelů prokázat, že úspora před výstavbou byla také prokázána i v reálném provozu. Protože úspora je to, proč se do vlastní kotelny pouštíte! Rádi Vám předložíme naše realizace a zároveň Vás na ně i pozveme.

3.Postavíme Vám kotelnu z "investorských" peněz a za 5 let může být Vaše

Nemáte vlastní prostředky? Nebo chcete kotelnu postavit z "investorských" peněz? Umíme to. A navíc lze již po 5 letech kotelnu převést do vlastnictví domu, záleží na konkrétních podmínkách. Rádi Vám řekneme více

4.Naši právníci budou pracovat pro Vás bez omezení času až do vyřešení

Naši pravnící mají jeden cíl, a tím je získat stavební povolení pro výstavbu nové kotelny. S naším týmem nebudete platit zbytečně za právníky jeden nebo dva měsíce nebo v případě odvolání tepláren a nesnází na úřadech klidně i rok čas pravníka. Naše cena v nabídce je konečná a obsahuje vše ke zdárnému získání povolení.

5. Zpracujeme Vám studii úspor 

Na základě požadavku od výborů SVJ máme pro Vás novou službu - studii proveditelnosti