Domovní kotelny s tepelným čerpadlem a FVE

Jsme partnerem

logo Rádce pro SVJ

Jste napojení na CZT? A máte obavy z vysoké ceny dodávky tepla v budoucnu? S komplexní službou odpojení od CZT včetně projektu, stavebního povolení,  odpojení od CZT, realizace, revize a provozování úsporné kotelny s tepelnými čerpadly v kombinaci s FVE s online dohledem. To vše s nadstandardními zárukami a servisními prohlídkami. Případně zajistíme i financování s dotací.

Nebo máte plynovou kotelnu? Nebo jste dříve přemýšleli o rekonstrukci plynové kotelny? V současné době je výhodné stávající plynové kotelny doplnit o tepelná čerpadla propojená s fotovoltaickou elektrárnou (FVE).
K FVE lze navíc získat dodataci.

Pokud máte zájem o efektivní kombinované řešení, které je a pravděpodobně bude i řešením do budoucna, vyplňte dotazník a my Vám navrhneme řešení, jak být připraven pro další roky na vytápění a výrobu teplé vody.

U fotovoltaické elektrárny (FVE) se nabízí využít vyrobenou elektrickou energii pro dohřev TUV a případně i pro společné prostory. Výhodou může být sedlová střecha orientovaná na východ a západ o vhodné velikosti, která může zvládnout i částečné pokrytí elektrické energie spotřebovávané v bytech. V tomto případě se montují speciální elektroměry do bytových rozvadečů, které poznají dodanou elektřinu z FVE a ze sítě.

Co získáte s řešením tepelného čerpadla a FVE od našeho týmu?

 • První realizace pro bytové domy již v roce 2011
  Tepelná čerpadla v bytových domech jsou funkční již desítky let, to je ta největší zkušenost, kterou Vám můžeme nabídnout. Poskytují úsporu 50 % - 70 %. Přímo na realizovaných domech se můžeme setkat v případě vážného zájmu.
 • Již 64 realizovaných projektů s tepelnými čerpadly v bytových domech
  Jsme rádi, že už více než 60 bytovým domům jsme pomohli s levnějším teplem.
 • Značková tepelná čerpadla
  V realizacích pro bytové domy osazujeme značková čerpadla, která jsou osvědčená praxí
 • Kombinace tepelného čerpadla a FVE
  Již v průběhu roku 2021 je návrh tepelného čerpadla doplněn i o fotovoltaické elektrárny
 • Vlastní vývoj řídících systémů
  Neustálý vývoj poskytne nejlepší kooperaci pro práci teplých čerpadel, řízení jejich výkonů pro optimální podmínky. To platí i pro spolupráci s fotovoltaickou elektrárnou.
 • Zařídíme Vám dotaci nebo financování celého díla
  Rádi Vám pomůžeme i s financováním celého díla a i s vyřízením dotace na fotovoltaickou elektrárnu pro bytové domy.

Nové domovní kotelny - obecně dle technologie

Každý bytový dům má své konkrétní technické vstupní parametry a energetické požadavky. Zároveň obyvatelé v bytovém domě, SVJ mají i své nároky a představy nové úsporné kotelny. Domovní kotelna je tak individuálním projektem a realizací. O nové úsporné kotelně se vyplatí přemýšlet prakticky kdokoliv a ve složité době to platí dvojnásob.

Nedodáváme kotle, ale nejvyšší úsporu

Konkrétní domovní kotelnu stavíme jako originál a samostatné technické řešení s cílem dosáhnout co nejvyšší úsporu pro bytový dům. Druh zvolené technologie tedy záleží na vstupních parametrech a proto nová domovní kotelna nebo modernizovaná kotelna může být sestavena z plynových kondenzačních kotlů nebo tepelných čerpadel nebo i z elektrokotlů. To vše lze doplnit i o FVE - fotovoltaickou elektrárnu.

Volbu technologie ovlivňuje úspora, nejsme dodavatel kotlů, čerpadel, ale nejvyšších možných úspor pro Váš bytový dům.

Pomůžeme Vám snížit cenu jednotky tepla za 1 GJ na co nejnižší možnou mez.

Zároveň Vám snížíme i spotřebu tepla v podobě vyregulování otopné soustavy jako doplňkovou službu. Potom lze mluvit o skutečných energetických úsporách v bytovém domě.

Kvalitní projekt Vám zaručí efektivní provoz úsporné kotelny

Zpracujeme Vám projekt pro výstavbu kotelny a vybavíme Vás materiály a informacemi pro přípravu výběru dodavatelů a upozorníme Vás na úskalí, která Vám mohou "utéct". více

Pomůžeme Vám s projektem na výstavbu kotelny a s podklady pro výběrové řízení.

domovni-kotelny-solarni-ohrev

zdroj: www.buderus.com

Domovní kotelna s tepelným čerpadlem a fotovoltaikou

Tepelná čerpadla jsou zajímavou alternativnou pro návrh nové domovní kotelny do bytových domů. Při návrhu je potřeba počítat s technickými faktory tohoto zdroje. Důležité je počítatá s tím, že je nutné dopravovat "chladivo" potrubím a zároveň i s tím, že domovní kotelna s tepelnými čerpadly má svá technická omezení spočívající především ve výstupní teplotě média (kolem 60 °C), kterou je schopná dosáhnout a která klesá se snižující se venkovní teplotou.

Úsporné domovní kotelny s tepelnými čerpadlem potřebují tzv. bivalentní zdroj tepla, který bude plnit zástupní funkci při nízké venkovní teplotě, která je nižší než provozní teplota čerpadla. Jako doplňkový zdroj se používá buď nový elektrokotel nebo stávající plynový kotel.

domovní kotelny - kondenzační plynový kotel

zdroj: www.buderus.com

Domovní kotelna s plynovým kondenzačním kotlem do roku 2019

V domovních kotelnách se v minulosti používali atmosférické plynové kotle, které nevyužívaly teplo obsažené ve spalinách (teplota spalin v cca 200°C-300°C), a i tak se jednalo o cenově zajímavý typ kotelny.

Dnes osazované kondenzační kotle poskytují kromě komfortu obsluhy právě i vyšší účinnost až 111% (po odečtení ztrát 109%), která je dána využitím tepla obsaženého ve spalinách. Dosahuje se tak nižší teploty spalin (do 100°C) a vyšší účinnosti kotle. Kondenzační plynový kotel má svoji nejvyšší účinnost v pásmu optimální kondenzace, proto je vhodné kondenzační kotle řadit do kaskády pro maximální využítí jejich účinnosti. Výsledkem bude, že pro výrobu stejného množství tepla potřebného pro vytápění a ohřev teplé vody spotřebujete menší množství plynu.

Výkonový rozsah kondenzačního kotle je 15-100% a  normovaný stupeň využití až 99,5 % (Hs) / 110,5 % (Hi).

zdroj: www.buderus.com

Domovní kotelna s elektrokotlem jako bivalentním zdrojem

Může se zdát, že domovní kotelna s elektrokotlem je z pohledu provozních nákladů drahou variantou. Avšak jako bivalentní zdroj tepla je to přesně naopak.

Tepelná ztráta domu nám ukáže jak  vysoký výkon elektrokotlů má být, a tím i spotřebu elektrické energie a jištění.


Modernizace kotelny -Tepelná čerpadla pro bytové domy s FVE

Máte vlastní plynovou domovní kotelnu 10 nebo více let? Nejpíše tedy máte atmosférické kotle. V případě modernizace kotelny  výměníme staré atmosférické kotle za elektrické kotle jako bivalentní zdroj energie a hlavní výrobu tepla a teplé vody bude zajišťovat kaskáda tepelných čerpadel ve spolupráci s FVE. Získáme pro Vás nezanedbatelnou úsporu jen tím, že využijeme princip tepleného čerpadla, který poskytne násobně vyšší výkon, než je příkon el.energie. Jednoduše Vám snížíme náklady na výrobu 1 GJ.

V praxi setkáváme s tím, že i když se změnily energetické poměry v bytovém domě vlivem zateplení obálky budovy, výměnou za plastová okna, zateplením střechy atd., tak otopná soustava bývá nedotčena. Proto další úspory nacházíme v regulaci a vyvážení otopné soustavy. Tímto krokem snížíme množství potřebného tepla v bytovém domě na vytápění a výrobu teplé vody.

Při modernizaci domovní kotelny provedeme:

 • výměnu starých kotlů za moderní tepelná čerpadla doplněná případně o FVE s bivalentním zdrojem v podobě elektrického kotle
 • regulaci a vyvážení otopné soustavy
 • kotelnu můžeme pro Vás servisovat a provádět revize

Na modernizaci kotelny nepotřebujete stavební povolení

Žádná legislativní překážka Vám nestojí v cestě, protože se nejedná o změnu tepelného zdroje nebo paliva. Realizace díla je tedy složená z času potřebného na projektovou část a realizační část. 

Vy musíte zařídit jen zápis ze schůze, který bude potřeba k zahájení prací. S tímto Vám rádi pomůžeme.

Výhody tepelných čerpadel pro bytové domy a FVE

 • Vysoká účinnost výroby tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody
 • FVE- fotovoltaické elektrárna vhodně doplní efektivní zdroj případně pro výrobu teplé vody s částečným příkonem pro tepeplná čerpadla.

Návratnost modernizace domovní kotelny

 • Návratnost se pohybuje v rozmezí 5 až 10 let, návratnost se bude zrychlovat v případě vyšších vstupních cen energiíí. 

Jaké jsou záruky na modernizaci domovní  kotelny?

7 let na tepelná čerpadla, 5 let na zásobníky vody a FVE, 2 roky na vše ostatní


Úsporná kotelna na klíč - služby od A do Z


Komplexní služby na klíč mají proto velkou výhodu

Počínaje studií pro záměr výstavby domovní kotelny, která Vám ukáže pesimistickým okem, že úspory budou. Ve výsledku z praxe, jsou vždy vyšší, viz list Dosažené výsledky.

Projektant (autorizovaný stavební technik) projektuje tak, aby technická zpráva splňovala nejen technické řešení, ale i po legistavní stránce vše, aby se zbytečně dokumentace nevracela a vyhovovala dalším právním předpisům. Poté montážnící montují s kvalitou pro zachování nadstandardních záruk.

Montér a obsluha domovní kotelny dělá vše pro to, aby autorizovaný servisní technik uznal jakoukoliv reklamaci či závadu, pokud nastane. Navív vše odpovídat normám a předpisům, aby revizní technik mohl vydat revizní správu.

To platí poté i pro provozování domovní kotelny. Navíc, aby byla studie naplněna ve smyslu úspory, musí se nakoupit plyn za co možná nejnižší cenu. Protože Vám zajistíme nákup plynu na burze, tento krok Vám významně pomůže. A provozováním kotelny a monitorováním Vám potvrzujeme, že náš cíl je Vám stále poskytovat po dobu životnosti kotelny úsporu, která bude zohledňovat nákupní cenu plynu. 

Co obsahuje služba na klíč pro výstavbu domovní kotelny?

 • Návrh technického řešení TČ  a FVE nebo výstavbu nové úsporné kotelny
 • Pomoc s přípravou zápisu ze schůze
 • Financování
 • Projektová dokumentace
 • Vyřízení stavebního povolení
 • Realizace úsporné kotelny
 • Revize a kolaudace
 • Monitoring provozu
 • Autorizovaný servis
 • Ekonomické vyhodnocení

Zároveň Vám nabízíme i pomoc při porovnání jednotlivých nabídek a případně i s podklady pro výběrové řízení, kdy je potřeba mít pro Váš „klid“ zahrnuté i body, které jsou podstatné pro zamýšlený záměr.


Nadstandardní záruka na domovní kotelnu

Vše související s výstavbou nové domovní kotelny je za pevně stanovených a konečných podmínek bez navýšení nákladů.


POPTÁVKA

Chcete se na něco zeptat? Napiště nám. 

Pokud jste rozhodnutí a chcete obdržet Návrh technického řešení tepelného čerpadla s fotovoltaikou, vyplňte formulář a my vám návrh s cenou předložíme.

Odesláním formuláře souhlasíte se smluvními podmínkami.

Souhlas (ANO - zaškrtnout / NE - nechat prázdné)

Kontakt

Máte otázky ohledně záměru výstavby nové domovní kotelny nebo zpracování projektu? Nebo kolem modernizace stávající domovní kotelny? Zavolejte nám, rádi Vám pomůžeme.

Lukáš Kloz

technický konzultant
773 669 073
obchod@maddeo.cz

Jsme partnerem

logo Rádce pro SVJ